Optagelsesbetingelser

     Optagelsesbetingelser

 1.   For at blive medlem skal man være fyldt 18 år.

 2.  Ved indmeldelse oplyses gyldig E-mail adresse og mobil nr.

 3.  Kontingentperioden er fra den 1. april eller dato for optagelse frem til den 31. marts.

 4.  Medlemskabet er personligt, hvilket betyder, at du ikke må medtage børn ej heller gæster. Dog må medlemmers børn, når de er over 18 år

      og ikke hjemmeboende i Sønderborg Kommune, medtages. Et bestående medlemskab kan ikke overdrages til andre personer.

5.  Nøglebrikken er personlig, og må ikke udlånes eller benyttes til at give adgang til ikke medlemmer.

6.  Umiddelbart efter din indmeldelse vil nøgle - efter aftale tlf. 2372 6368 - kunne afhentes hos Kristian Knutzen, Carl Plougs Vej 6, 6400 Sønderborg

7.  Perioden fra indmeldelsesdagen og 21 dage frem kan betragtes som prøvetid.

8.  I prøvetiden kan du annullere dit medlemskab og få refunderet din indbetaling ved at returnere kvittering, nøglebrik og kontonummer til klubbens næstformand Kristian Knutzen

9. Ved udmeldelse efter prøvetidens udløb refunderes kontingent og køb af nøglebrik ikke.