Optagelsesbetingelser

 1.  For at blive medlem skal man være fyldt 18 år.

 2.  Ved indmeldelse oplyses gyldig E-mail, mobil nr. og adresse.

 3.  Kontingentperioden er fra 1. april eller dato for indmeldelse frem til 31. marts.

 4.  Medlemskabet er personligt, hvilket betyder, at du ikke må medtage gæster ej heller børn. 

 5.  Et bestående medlemskab kan ikke overdrages til andre personer.

 6.  Nøglebrikken er personlig, og må ikke udlånes eller benyttes til at give adgang til ikke medlemmer.

 7.  Umiddelbart efter din indmeldelse vil nøgle - efter aftale tlf. 2372 6368 - kunne afhentes hos Kristian Knutzen, Carl Plougs Vej 6, 6400 Sønderborg

 8.  Perioden fra indmeldelsesdagen og 21 dage frem kan betragtes som prøvetid.

 9.  I prøvetiden kan du annullere dit medlemskab og få refunderet din indbetaling ved at returnere nøglebrikken til klubbens næstformand Kristian Knutzen

10. Ved udmeldelse efter prøvetidens udløb refunderes din indbetaling ikke.