Status på reparation af klubben 

 • Opdatering 16/2-2024:
  Arbejdet skrider frem. En del af isoleringen er udskiftet med flamingo. Udvendig beklædning er delvist driftet og bruserne er ved at blive ordnet.
  Afsikring mod højvande blev testet i weekenden og hold tæt.
  Der har været afholdt byggemøde, hvor det blev konstateret, at vi ligger i tidsplanen.

 • Opdatering 13/2-2024:

  Sidste fugtmåling viser, at væggene og træet nu er tørt. Isoleringen er udskiftet, alt er behandlet mod svamp og væggene i omklædningen er lukket igen. Renoveringen af saunaerne er påbegyndt, så vi ligger i tidsplanen. Håndværkerne er på pletten hver dag, vis vejret tillader det.
  Med Henning i spidsen blev ”Den Gule” stormsikret i weekenden, så den ikke skulle lide skade.

 • Opdatering 6/2-2024: Oprydningsarbejdet skrider planmæssigt frem. Oprydningen er fuldt dækket, men der har været diskussioner om omfang og tidsforbrug. Der mangler vi en afsluttende diskussion.
  Det ser ud til, at fugten er trængt 50-80 cm op i væggene. Derfor er hele vægge ikke taget ned, men kun op i en ”passende” højde.
  Affugtere har kørt i døgndrift og vi afventer endnu en fugtrapport.
  Omfanget og prisen for reparationerne gennemgås pt. Forsikringen repræsenterer Naturskaderådet, og gør hvad de kan for at hjælpe. Der er fundet et par poster der var for dyre, et par der i deres øjne ikke var nødvendige og enkelte overlappende poster.
  Selvom der er mange usikkerhedsfaktorer, og det meste ændrer sig konstant, holder vi fast i planen om genåbning og forlængelse af saunasæsonen.”
  Se flere billeder her fra Henning: Google Photos album

 • Vi har modtaget tilbud fra håndværkerne, den forventes underskrevet
  19/12 efter enkelte rettelser. Opdatering 20/12-23: – kontrakter er modtaget og vi gennemgår. Pt. mangler vi tilsagn fra forsikringen. Så snart forsikringen melder positivt tilbage, vil der blive underskrevet – vi orienterer så snart der er nyt.
 • Der er nytårskur 31/12 kl. 12:00 til 13:00.
 • Der laves rubrik på hjemmeside med status for renovering.
 • En del medlemmer har foreslået en delvis åbning under renoveringen.
 • Der bliver ikke åbnet delvist før tid, da det er besluttet at håndværkerne
  skal have ro og kunne arbejde sikkert.
 • Forventet åbning slut april 2024.

Lukket pga højvande og blæst 

Vikingeklubben lukker fra torsdag middag, 19/10 kl 12 og frem, da der er varslet ekstremt højvande af DMI. Der lukkes, da der skal bruges tid på at træffe foranstaltninger for at beskytte teknik mv. Hvornår der åbnes igen er usikkert, da det afhænger af hvornår vandstanden falder igen og om der sker ødelæggelser.

Stormudvalget

OPDATERING: Skaderne på klubben er omfattende, især på bygningen, klinker er flået af, døre er revet ud, brusevægge er revet ud. EL installationer har stået under vand. Højvandsskotter er flået ud, håndvask revet ud fra væggen. Der er glasskår og defekte brædder i gulvet, så Vikingeklubben holder lukket og der er adgang forbudt på ubestemt tid. Opdateres igen når vi ved mere.

Mandag 23/10: Så har vi haft møde, hvor bestyrelsen i fællesskab fik inspiceret skaderne. Kassereren har i dag forsøgt at få fat i forsikringsselskabet, men uden held, det forsøges fortsat de kommende dage at få booket en taksator. Der er i går søndag lavet en skadesanmeldelse til Naturskaderådet/Stormrådet.
Det er besluttet at klubben søger professionel rådgivning fra ingeniørfirma, parallelt indhentes tilbud fra håndværkere. Denne proces sættes igang i morgen. Først når professionel vurdering ligger klar fra håndværkere og rådgiver kan der gives et estimat på forventet genåbning/delåbning. Så snart vurdering ligger klar, meddeles den via hjemmesiden.
 
Onsdag 8/11: Bestyrelsen - hjulpet af Martin Johnsen - arbejder med planen for reetablering. Vi mødes i slutningen af november, hvor håndværkerne er bedt om at være færdige med tilbuddene. Så laver vi en plan og sæter i værk. Straks efter mødet, vil vi redegøre for det videre forløb og fremkomme med en tidshorisont. Alt vil fremgå af vores hjemmeside - også evt. ændringer og justeringer af planerne. Håber i får badet, selvom det er mere besværligt end når vi er operative. Med gysende hilsen - Thorbjørn
Torsdag 9/11: På lørdag fra kl 9-13 kommer der dykker og stærke folk, så må vi se hvor langt vi kommer med at rydde op i vandet. Det lykkedes ikke i forrige weeken pga. dårlig sigt i vandet pga. blæst.
Søndag 12/11: Der har lørdag og søndag været et flittigt hold bestående af dykkere og hjælpere oppe på broen, som har knoklet med at få bjerget så meget som muligt af de ting der var skyllet i vandet. Nogle ting var så tunge (skillevæg med rustfri stål skelet), at der måtte tages kran i brug.

Sønderborg Vikingeklub

Sønderborg Vikingeklub er en vinterbadeklub og en lukket badeanstalt for medlemmer beliggende ved Strandpromenaden mellem slottet og lystbådehavnen i Sønderborg. Klubben er kendt for at tilbyde sine medlemmer muligheden for at dyrke vinterbadning i det kølige havvand i Sønderborg Bugt. Om sommeren bruges klubben ligeledes til badning i havet i afslappende omgivelser.

Som medlem af Sønderborg Vikingeklub kan man nyde de gavnlige virkninger af vinterbadning, som siges at styrke kroppen, forbedre blodcirkulationen og øge det generelle velbefindende. Klubben har faciliteter som saunaer, omklædningsrum, brusere til afskylning og borde/bænke til korte ophold. 

Vinterbadning er en populær aktivitet i mange nordiske lande og tiltrækker mennesker, der er modige nok til at tage en forfriskende dukkert i iskoldt vand. Det kan være en spændende og udfordrende oplevelse, der samtidig giver en følelse af energi og vitalitet.

Hvis du er interesseret i at deltage i Sønderborg Vikingeklub som medlem eller få mere information om vores faciliteter og aktiviteter, så se mere under hhv. menupunktet Medlemsskab eller Om klubben ovenfor.

 

Welcome to Sønderborg Viking Club's Bathhouse!

Please note that our bathhouse is a private facility exclusively for members. There is public beaches near Sønderborg Castle and east of the Marina. North of the 17 story Hotel Alsik in Sønderborg Inner Harbour a public bathhouse will open in the summer 2023.

At Sønderborg Viking Club, we offer our members a unique and intimate bathing experience in a serene and secluded environment. Our members enjoy the privilege of accessing our exclusive bathhouse, which provides a tranquil retreat from the outside world.

As a members-only establishment, we prioritize the comfort and privacy of our valued members. If you're interested in becoming a member and gaining access to our exceptional facilities, we invite you to inquire about our membership options and benefits. 

Please be aware that we only offer annual memberships and do not provide short-term membership options. To enjoy the benefits and access our exceptional facilities, individuals must purchase a full-year membership.

Please understand that, in order to respect the privacy of our members, entry to the bathhouse is restricted to members only. We appreciate your understanding and encourage you to explore other attractions in the beautiful Sønderborg area.

If you have any questions or would like more information about our bathhouse or membership, please feel free look in the menu under Medlemsskab and Om klubben. Please note, all information except from this text will be in Danish. Thank you for your understanding, and we hope you enjoy your time in Sønderborg.

Gæsteadgang som forsøgsbasis

Som nævnt på generalforsamlingen, er der indført en gæsteordning. Der er hermed, nu blevet tilladt at medbringe op til 2 gæster sammen med et medlem af klubben. Det kræver en booking pr. gæst, som foretages via Memberlink appen. Der kan i alt højst bookes 2 gæster pr. time, så dit ønskede tidrum kan være booket af et andet medlem - du kan se ledige tider i appen. Der bookes ved at klikke på Billet-ikonet i bunden af MemberLink appen, det er andet ikon fra venstre, alternativt her fra hjemmesiden, menupunktet Gæsteadgang. Det koster 50 kr. pr. gæst pr. time, og betaling foretages med betalingskort.
Det er ikke tilladt at medbringe gæster uden forudgående booking. 
Som medlem har du ansvaret for at dine gæster overholder klubbens regler. Derfor er det heller ikke muligt at medbringe gæster af det modsatte køn. Der er ingen adgang for gæster uden et medlem af SVK, heller ikke fra andre vikingeklubber.
Bestyrelsen vil løbende evaluere på gæsteordningen, og evt. tilpasse ved behov. 

Ikke logget ind

Log på de interne sider for klubbens medlemmer. Her kan du f.eks. se og tilmelde dig begivenheder, kontakte arbejdshold, kontakte bestyrelsen, se referater fra møder mv.

Gæstebadning

For at benytte badeanstaltens faciliteter skal man være medlem af Sønderborg Vikingeklub. Det er ikke muligt at gæstebade eller mod betaling at benytte badeanstalten som gæst eller til private events.

Nyt! Vi har indført en forsøgsordning, så et eksisterende medlem kan booke gæsteadgang i Memberlink Appen. Vælges i appen under booking (billet-ikon)

VH
Bestyrelsen

Venteliste for damer og herre 

Efterhånden som klubben modtager udmeldelser, og baseret på bestyrelsens vurdering af belastningen på henholdvis kvindesiden og herresiden, vil der ske optag fra de to ventelister i kronologisk rækkefølge. D.v.s. dem med laveste medlemsnummer kommer først. Tryk her for at se Venteliste Damer.

Det hjælper ikke at kontakte bestyrelsen for at få svar på, hvor hurtigt man kan komme ind - vi kan ikke gætte på, hvor mange udmeldelser der vil være - man må selv lave en vurdering ud fra hvor lang listen er. De tidligere år er der typisk 50 kvinder der har meldt sig ud Pr år.

For herrenes vedkommende skal man forvente ca 1-2 mrd ventetid før aktivt medlemskab tilbydes.

Der er obligatorisk introkursus før aktivt medlemskab, dette for at alle nye medlemmer introduceres til klubbens regler og skikke samt for at videreføre 

Mvh
Bestyrelsen

Medlem af Sønderborg Vikingeklub
Ønsker du at blive medlem af Sønderborg Vikingeklub, kan du læse mere herom under menu punktet ”Medlemskab/indmeldelse".

Online indmeldelse foretages under fanebladet Indmeldelse. Læs også vores ordensregler og vurder, om du kan acceptere dem,  inden du melder dig ind.

Hvis du allerede er medlem af klubben, så kan du logge på oppe i højre hjørne. Her kan du bl.a. se og evt. rette dine data, læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Se her hvordan du gør!

 

Fejl og mangler

Vi sætter pris på at blive kontaktet , hvis der konstateres fejl på bygninger og i tekniske installationer.

Log ind for at se hvem du kan kontakte, efter login vælges menupunktet Om Klubben, og underpunktet Arbejdshold eller Bestyrelse. Vælg herefter hvem du vil kontakte.

Billedresultat for håndværker

 

Rengøring

Badeanstalten bliver gjort ren mandag, onsdag og fredag fra kl. 11 til senest kl. 13.

Klubben er lukket i disse tidsrum, og det forventes, at I har forladt badeanstalten senest kl. 11 på rengøringsdagene. Adgangsbroen forsynes med et skilt "Lukket pga. rengøring" Så snart skiltet er fjernet, er der  adgang igen - uanset klokkeslet. Nødvendig reparation og vedligeholdelse vil fortrinsvis blive udført i ovennævnte tidsrum.

Nøglebrik eller mobiltelefon

Nu kan du vælge at låse op enten med nøglebrikken eller Memberlink appen på din mobil.
Tryk på nøglen nederst på siden for at låse op når du er nær døren.
Vær opmærksom på at du ikke kan anvende nøglebrikken fremover, når du har skiftet til mobilen.
NB.: Efter aftale kan nøglebrikken genaktiveres.

Saunatider.

Saunaen tændes lørdag 1/10-2022.

I vintersæsonen 2022/23 kan saunaerne, når andet ikke er nævnt, benyttes i flg. tidsrum: 

Alle mandage og fredage fra 13 til 21. 

Onsdage fra 06 til 21 undtagen fra 11 til 13 hvor klubben er lukket p.g.a. rengøring.

Alle andre dage fra 06 til 21.

Se også skemaet med åbningstider og saunaråd og -regler i menuen øverst på siden under fanebladet sauna. 

Det forventes at saunasæsonen slutter mandag 1. maj 2023, så sidste saunaåbning er søndag aften 30/4. Vejr- eller energisituationen kan flytte på denne dato.