Arbejdshold

Her kan du se vores arbejdshold, hvad deres opgaver i klubben er og du kan kontakte dem

Arbejdshold

Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Martin Johnsen
Martin Johnsen
Reparation og vedligeholdelse af bygninger, kontakt til håndværkere, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Kristian Knutzen
Kristian Knutzen
IT, medlemskartotek, kontingent, nøglebrik, hjemmeside, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Lene Larsen
Lene Larsen
Arrangementer og rengøring, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen +Frivillig håndværker
Bente Tang Ørnebjerg
Bente Tang Ørnebjerg
Arrangementer på badeanstalten, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Webmester
Stig Tønder
Stig Tønder
Ansvarlig for klubbens hjemmeside, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Egon Kock
Egon Kock
Reparation og vedligehold af trapper, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Erling Petersen
Erling Petersen
Rengøring af trapper - højtryksrense
Ansvarlig for højtryksrenser
Medansvarlig for reparation og vedligehold af trapper, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Leif Kelsen
Leif Kelsen
Opsyn og vedligehold af VVS vand, varme og sanitet samt dørlås, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Ole Ravn
Ole Ravn
EL indstilling af lys og saunatider, drift af sauna
Teknikrum og grill
Harder Carlsen
Harder Carlsen
Oprydning i teknikrum, skur og
Grill, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Knud Tandrup
Knud Tandrup
Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Jens Peter Johannsen
Jens Peter Johannsen
Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Villy Beiner
Villy Beiner
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Verner Jochimsen
Verner Jochimsen
Rengøring af trapper - højtryksrense
Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Claus Benthin-Larsen
Claus Benthin-Larsen
Ansvarlig for foreningens hjertestarter. Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen +Frivillig håndværker
Ole Nielsen
Ole Nielsen
Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen
Poul Nissen
Poul Nissen