Arbejdshold

Her kan du se vores arbejdshold, hvad deres opgaver i klubben er og du kan kontakte dem

Arbejdshold

Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Martin Johnsen
Martin Johnsen
Reparation og vedligeholdelse af bygninger, kontakt til håndværkere, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Kristian Knutzen
Kristian Knutzen
IT, medlemskartotek, kontingent, nøglebrik, hjemmeside, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen + Frivillig håndværker
Lene Larsen
Lene Larsen
Arrangementer og rengøring, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Medlem af bestyrelsen +Frivillig håndværker
Bente Tang Ørnebjerg
Bente Tang Ørnebjerg
Arrangementer på badeanstalten, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Webmester
Stig Tønder
Stig Tønder
Ansvarlig for klubbens hjemmeside, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Egon Kock
Egon Kock
Reparation og vedligehold af trapper, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Erling Petersen
Erling Petersen
Rengøring af trapper - højtryksrense
Ansvarlig for højtryksrenser
Medansvarlig for reparation og vedligehold af trapper, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Leif Kelsen
Leif Kelsen
Opsyn og vedligehold af VVS vand, varme og sanitet samt dørlås, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Ole Ravn
Ole Ravn
EL indstilling af lys og saunatider, drift af sauna
Teknikrum og grill
Harder Carlsen
Harder Carlsen
Oprydning i teknikrum, skur og
Grill, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Snedkerarbejde
Henrik Mai
Henrik Mai
Snedkerarbejde - mindre reparationer
Frivillig håndværker
Preben Elnef
Preben Elnef
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer
Frivillig håndværker
Knud Tandrup
Knud Tandrup
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Jens Peter Johannsen
Jens Peter Johannsen
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer. Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Villy Beiner
Villy Beiner
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Verner Jochimsen
Verner Jochimsen
Oliebehandling af borde og bænke samt små reparationer, Deltager i hovedrengøring forår og efterår
Frivillig håndværker
Claus Benthin-Larsen
Claus Benthin-Larsen
Ansvarlig for foreningens hjertestarter
Medlem af bestyrelsen +Frivillig håndværker
Ole Nielsen
Ole Nielsen
Medlem af bestyrelsen
Poul Nissen
Poul Nissen
Eva Brinck Hansen
Eva Brinck Hansen
Kim Esbjerg
Kim Esbjerg