Bestyrelse og suppleanter

Formand
Poul Nissen
Poul Nissen
På valg i ulige år
Næstformand - arbejdsområder: IT, medlemskartotek, kontingent, nøglebrik
Kristian Knutzen
Kristian Knutzen
På valg i ulige år
Kasserer
Ole Nielsen
Ole Nielsen
På valg i lige år
Sekretær og webmaster - arbejdsområde: ansvarlig for hjemmeside
Stig Tønder
Stig Tønder
På valg i lige år
Bestyrelsesmedlem - arbejdsområder. Kontakt til håndværkere, vedligeholdelse af bygninger
Martin Johnsen
Martin Johnsen
På valg i ulige år
Bestyrelsesmdlem - arbejdsområde: arrangementer på badeanstalten
Bente Tang Ørnebjerg
Bente Tang Ørnebjerg
På valg i lige år
Bestyrelsesmedlem - arbejdsområder: arrangementer på badeanstalten, kontakt til rengøringsselskab
Lene Larsen
Lene Larsen
Påvalg i lige år
Revisor
Erwin Andersen
Erwin Andersen
På valg hvert år
Revisorsuppleant
Ebbe Lintrup
Ebbe Lintrup
På valg hvert år