Sønderborg Vikingeklub - SVK

DMI :

Vandstand og - temperatur                       

 Vandstandsskala - sort eller rød              Billedresultat for temperaturmåler vand

 

Se også de aktuelle luft- og vandtemperaturer målt i klubben.

http://svk.jorsal.dk/ 

Aktuelt fra aktivitetskalenderen:

Henter begivenheder...

Særlige aktiviteter/events

Henter begivenheder...

Adgangsforholdene til klubben

Hej alle

Så sker der noget omkring adgangsforholdene til Vikingeklubben, men - det skal være skidt før det bliver godt, så i byggeperioden er det nødvendigt at lukke for den direkte adgang fra Kongevej, adgangen forlægges som Holger Duus fra Sønderborg kommune beskriver nedenfor.

 

Fra: Holger Clausen Duus

Til orientering

 

 

Nu er arbejdet så langt fremskreden, at vi skal i gang med adgangsforholdene til Vikingeklubben.

 

Arbejdet påbegyndes i uge 17, dog begynder entreprenøren nok med planlægningen og afspærring i slutningen af uge 16, dvs. denne uge.

 

Området vil blive afspærret og der etableres en adgangsvej over det grønne område vest for afspærringen og evt. øst for afspærringen hvis det er muligt.

 

De to træer langs cykelstien vest for adgangen til Vikingeklubben fældes. Her forlægges cykelstien og der etableres en handicapholdeplads og en af/pålæsningsplads.

Der plantes to nye træer som erstatning for de fældede træer i nærheden af de to fældede træer.

 

Øst for den nye adgang til Vikingeklubben etableres en cykelparkering rundt om træet lige øst for adgangen til Vikingeklubben. Det eksisterende træ fældes og der etableres et beplantningsanlæg til et nyt træ, som plantes på samme sted som det fældede træ. Træet fældes fordi det vurderes, at rodnettet vil blive så beskadiget under anlæg af cykelparkeringen, at man ikke længere har et træ i normal væksttilstand.

I yderkanten af cykelparkeringen etableres 4 lyspullerter, som skulle give den ønskede belysning omkring cyklerne.

 

Arbejdet forventes at vare ca. 1 måned. Jeg håber, at arbejdet kan gennemføres uden alt for store gener for besøgende til Vikingeklubben.

 

Med venlig hilsen

 

Holger Duus

Ingeniør

Sønderborg Kommune

------------------------------------------

19. april 2017 18:20
En tur i fryseren.

En tur i fryseren.

Den milde vinter med relativt høje vandtemperaturer har medført, at nogle vikinger har måttet supplere den daglige dukkert med en tur i fryseren.

---------------------------------------------------------------------------

                 

 

 

14. april 2017 11:30

Om nyt forum "SKUM PÅ TOPPEN"

Nederst på siden - "Du er nu logget på" - har vi som forsøg indsat et diskussionsforum, som vi kalder "SKUM PÅ TOPPEN"

Her kan du bl.a. læse referatet fra Generalforsamlingen den 6. april 2017.

Du er velkommen til at deltage med dine egne indlæg og kommentarer!

---------------------------------------------------------------

6. marts 2017 13:36
Se alle nyheder

Stop for optagelse af kvindelige medlemmer (Skjoldmøer).

 

Grundet stor medlemstilgang i 2015/16 er der i øjeblikket lukket for optagelse af kvinder. Der åbnes igen for on-line tilmelding den 1. maj 2017 kl. 10:00. Herresiden er stadig åben for optagelse af nye medlemmer.

Hvis du allerede er medlem af klubben, så kan du logge på oppe i højre hjørne. Her kan du bl.a. se og evt. rette dine data.

Se her hvordan du gør!

Hvis du ikke er medlem:

Du kan læse om os, oppe i de forskellige menupunkter.

Du kan melde dig ind ved at klikke her:

(vær dog opmærksom på, at der indtil 1. maj 2017 kl.10 er stop for optagelse af kvinder).

Online indmelding

Henter billeder...

Link til E-bog

Den 1. juni 2014 udgav Vikingeklubben bogen Badelivet ved Strandpromenaden gennem 175 år.

Alle medlemmer har haft mulighed for at tage et eksemplar i klublokalerne. Ikke-medlemmer kan læse bogen som e-bog her  

 

Der bliver gjort rent mandag, onsdag og fredag fra 12 til 14. I de tidsrum  kan omklædning, bad og toiletter ikke benyttes i fuldt omfang. I vintersæsonen åbner saunaerne kl. 15 om mandagen og kl. 14 om fredagen.